Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF odpowiada w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

Fintek
Fintek
#KNF
Opublikowano: 23 stycznia 2020, 15:42 Aktualizacja: 23 stycznia 2020, 15:42

UKNF opublikował stanowisko w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Z oświadczenia wynika, że wszczęcie przez BFG przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku wynikało m.in. z faktu, że KNF stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w tym banku.

Jakie dane banki powinny pozyskiwać od fintechów? KNF publikuje wytyczne

Poniżej pełna treść oświadczenia UKNF:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w nawiązaniu do oświadczenia Rady Nadzorczej w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (PBS w Sanoku) wydanego w związku z decyzją Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji wskazuje, że wszczęcie przez BFG przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku wynikało m.in. z faktu, że KNF stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w tym banku.

Podjęte przez BFG działania uwzględniają opinię KNF o braku przesłanek wskazujących, że działania PBS mogły we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Powyższa ocena wynikała w szczególności ze znacznej skali problemów stwierdzonych w działalności PBS w Sanoku. 

W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zidentyfikowano istotne naruszenia przepisów prawa, również takie, które wymagały zawiadomienia Prokuratury. 

Uruchomiona i prowadzona przez BFG restrukturyzacja PBS w Sanoku wynika z wdrożonych do prawa polskiego regulacji unijnych. Przymusowa restrukturyzacja pozwala uniknąć upadłości banku, w której jednostki samorządu terytorialnego mogłyby stracić wszystkie środki pieniężne.

Ponadto, PBS w Sanoku w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok poinformował o możliwości podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec banku działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji wynikających z art. 101 ustawy o BFG.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-odpowiada-w-sprawie-podkarpackiego-banku-spoldzielczego-z-siedziba-w-sanoku