Nadzór uznaje ochronę przetwarzania informacji istotnych dla procesów lub działalności podmiotu nadzorowanego lub stanowiących informacje prawnie chronione za zagadnienie o charakterze priorytetowym. Komunikat o chmurze obliczeniowej jest realizacją jednego z wielu działań zapowiedzianych przez UKNF w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru” – komunikat do pobrania tutaj.

UKNF zapowiada warsztaty z chmury

Urząd KNF planuje przeprowadzić warsztaty, podczas których zostaną omówione wymagania komunikatu. Warsztaty przeznaczone będą dla podmiotów nadzorowanych oraz dostawców usług chmury obliczeniowej. Realizacja warsztatów planowana jest na okres luty – czerwiec 2020 r.

Zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach zostaną przekazane podmiotom zrzeszającym podmioty nadzorowane oraz izbom gospodarczym.