Robo-doradztwo to gorący temat w branży inwestycyjnej. Co do zasady chodzi o takie rozwiązania, które automatycznie doradzają inwestorom, w co mają zainwestować na giełdzie. Dzięki robo-doradztwie teoretycznie dostęp do profesjonalnych usług doradztwa będą mieli nawet najdrobniejsi inwestorzy.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie popularność inwestowania wzrosła, można spodziewać się, że „dobre robodo-doradztwo” będzie ważnym elementem budowania przewag konkurencyjnych na tym niezwykle trudnym rynku, jakim jest rynek maklerski.

Publikacja po konsultacjach

Stanowisko UKNF (dostępne tutaj) było konsultowane z przedstawicielami rynku finansowego – konsultacje ruszyły w maju 2020 roku. Urząd KNF przeanalizował zebrane opinie i przeprowadził dyskusję na temat projektu stanowiska – uwzględniając przy tym znaczną część zgłoszonych uwag – czytamy na stronie UKNF.

To 30-stronicowe obszerne opracowanie napisane w miarę przystępnym językiem – zatem spokojnie może być traktowana nie tylko jako lektura dla prawników.

Publikacja obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z robo-doradztwem, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotów nadzorowanych. Stanowisko dotyczy całości procesu robo-doradztwa – zaczynając od momentu projektowania usługi, po jego wdrożenie i monitoring. Naturalnie celem publikacji jest zapewnienie jednolitego stosowania regulacji, uniknięcie niedomówień i wątpliwości (chociaż te zawsze się pojawiają), co ma samo w sobie przyczynić się do zwiększenia popularności robo-doradztwa przy jednoczesnych zachowaniu wysokiego poziomu ochrony klientów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów nieprofesjonalnych.

/LP/Fintek.pl