To już trzecia tego typu publikacja KNF – poprzednia miała miejsca w maju bieżącego roku. Nadzorca odpowiada na pytania uczestników rynku, ze względu na pojawiające się wątpliwości na jakich zasadach stosować chmurę w firmach ubezpieczeniowych, bankach komercyjnych i spółdzielczych, czy małych instytucjach płatniczych.

Jak stosować chmurę obliczeniową w finansach? KNF odpowiada

Tym razem KNF odniósł się m.in. do nastepujących kwestii:

  • Jak rozumieć wymóg zawarcia w umowie informacji dotyczącej źródeł autoryzowanych informacji o planowanych zmianach w standardach świadczonych usług chmury obliczeniowej?
  • Jak rozumieć wymóg określenia w umowie podmiotu nadzorowanego z dostawcą usług chmury obliczeniowej zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom podmiotu nadzorowanego, zgodnie z wymaganiami prawa obowiązującego podmiot nadzorowany?
  • Czy wymagana jest zmiana notyfikacji w przypadku zmiany rodzaju lub zakresu informacji planowanych do przetwarzania?
  • Czy wymagane jest zgłoszenie do UKNF zaprzestania przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej?

Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć pod tym linkiem.

W pełnym materiale KNF porusza takie kwestie jak definicja i rodzaje chmury obliczeniowej, zagadnienia związane z outsourcingiem, korzystanie z chmury w modelu SaaS, a także zastosowanie komunikatu w przypadku MIP-ów, banków spółdzielczych, czy agentów ubezpieczeniowych.