Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF publikuje komunikat w sprawie Gefion

Fintek
Fintek
#KNF
Opublikowano: 26 marca 2020, 22:33 Aktualizacja: 26 marca 2020, 22:36

KNF publikuje komunikat w sprawie Gefion. Przypomnijmy, że duński organ nadzoru zabronił firmie sprzedaży nowych ubezpieczeń.

Co musi się wydarzyć, aby zwiększył się limit transakcji bez PIN? KNF wyjaśnia

O decyzji duńskiego nadzoru napisaliśmy jeszcze przed wydaniem komunikatu przez KNF. W dniu 24 marca 2020 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazał Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia, w tym odnawiania umów istniejących.

– Decyzja duńskiego organu nadzoru podyktowana jest brakiem pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności przez Gefion Insurance A/S oraz niezatwierdzeniem planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (recovery plan) – czytamy w komunikacie KNF.

Trzeba poszukać innego ubezpieczyciela dla nowych polis

UKNF zwraca uwagę, że wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC PPM w Gefion Insurance A/S, po zakończeniu okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion Insurance A/S nie odnowi się.

Mechanizmu automatycznego odnowienia umowy OC PPM w trybie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym przypadku nie stosuje się.

Brak zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC PPM, po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej umowy naraża posiadacza pojazdu mechanicznego na konieczność zapłaty opłaty karnej do wysokości 7 800 zł, a w razie spowodowania szkody nieubezpieczonym pojazdem konieczność pokrycia szkody z własnego majątku.

Gefion jest nadal zobowiązany do realizowania zawartych umów

Gefion Insurance A/S jest nadal zobowiązany do realizowania zobowiązań i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, w tym do prowadzenia likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań. Jednocześnie UKNF ponownie zwraca uwagę, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń, który podlega nadzorowi Finanstilsynet.  Gefion Insurance A/S do dnia 25 marca 2020 r. wykonywał działalność ubezpieczeniową w Polsce w ramach swobody świadczenia usług.

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego (Finanstilsynet).


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-publikuje-komunikat-w-sprawie-gefion