Publikacja ma na celu edukację obywateli na temat stóp kredytowych i o zmiennym oprocentowaniu. Nadzorca ostrzega, że kredyty ze zmiennym oprocentowaniem są najbardziej obarczone ryzykiem. Pełny komunikat KNF można pobrać tutaj.

Co trzeba wiedzieć?

– Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim i ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, bank powinien przedstawić Ci kompleksowe informacje, w szczególności: rodzaj i wysokość oprocentowania, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty oraz  rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) uwzględniającą wszystkie koszty – możemy przeczytać w komunikacie.

UKNF przypomina również o konieczności dokładnego czytania umów przed ich zawarciem.

Wymienia warunki, z którymi należy szczególnie się zapoznać:

  • oprocentowanie, w tym marżą dla kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową − prowizją i innymi kosztami dodatkowymi,
  • warunki wcześniejszej spłaty,
  • warunki zmiany oprocentowania na zmienne, po zakończeniu okresu stałego oprocentowania,  w przypadku kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu.

Urząd przypomina, że nie zawsze niższe oprocentowanie oznacza korzystniejszy kredyt. Dodaje też, że bank powinien poinformować klienta o wszystkich czynnikach ryzyka związanych z udzielanym kredytem.

Jakie są zobowiązania banków?

–  W przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie o zmiennym oprocentowaniu, bank powinien zaprezentować symulacje kosztów kredytu dla różnych poziomów stopy referencyjnej, m.in. 3%, 5% i 10% oraz dla aktualnego oprocentowania kredytu powiększonego o 4 punkty procentowe – czytamy.

– Zgodnie z Rekomendacją T KNF, przy zawieraniu umowy o kredyt detaliczny bank powinien odebrać od Ciebie oświadczenie, że masz świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. Zgodnie z Rekomendacją S KNF z 2019 r., zaciągając kredyt zabezpieczony hipotecznie oprocentowany zmienną stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową będziesz musiał  podpisać oświadczenie, że zostałeś poinformowany przez bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej  oraz, że jesteś świadomy jego ponoszenia.

Nadzorca przypomina też o zasadach związanych z kredytami hipotecznymi oraz dokładnym zapoznaniu się z ofertami różnych kredytów z różnych banków.