Na listę ostrzeżeń publicznych UKNF trafiły między innymi takie firmy jak Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, GCB London, czy Libellium sp. z o.o. Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest tutaj: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Kolejne podmioty na liście ostrzeżeń KNF

  • Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” – za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

  • GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowejhttps://www.gcblondonltd.com/pl

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

  • Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie

Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

  • Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią

Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią.

  • Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie

Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.