UKNF musiał się zreformować po zeszłorocznej aferze, której skutkiem była zmiana przewodniczącego Komisji. Na szali stała reputacja polskiego nadzoru finansowego, a w tym przypadku jest to jedna z kluczowych cech każdej tego typu instytucji na świecie. Nowy przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski już na początku swojego urzędowania zapowiedział, że jego celem jest odbudowa zaufania do KNF, wzmocnienie kadr, a także rozwój kompetencji.

W ramach nowej struktury, którą zaprezentowano już w lutym bieżącego roku, w UKNF powstanie Departament compliance, który znajdzie się w Pionie Prawno-Regulacyjnym. Utworzony zostanie także Departament Audytu Wewnętrznego.

Departamenty compliance to standard w korporacjach i sektorze bankowym. Ich zadanie polega na zapewnienie zgodności działania podmiotu z regulacjami prawnymi i obowiązującymi w danym sektorze normami.

Celem compliance jest zapobieganie przyszłym stratom finansowym, które mogą być skutkiem nie przestrzegania tych norm, a które mogą prowadzić do utraty reputacji danego podmiotu. Są to bardzo ważne jednostki, których zdanie zwykle jest ostateczne – jeśli zastanawiacie się dlaczego niektóre umowy z korporacjami są tak długo procedowane, to zwykle dlatego, że muszą być „puszczone przez compliance”. Wiele perspektywicznych biznesów nie przetrwało tej próby.

Fintech i cyberbezpieczeństwo

W UKNF od roku działa departament ds. Innowacji Finansowych – FinTech, którego nowym szefem jest Magdalena Borowik. W ostatnim czasie UKNF przekalibrował strategię wobec sektora fintech. Zgodnie z nią fintechami mają zająć się inne agencje rządowe – więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

W ramach nowego statutu podzielone zostaną także zadania Departmanetu Administracji, Budżetu i Informatyki przejmą nowe departamenty: Departament Informatyki, Departament Cyberbezpieczeństwa, Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania, Departament Dadministracji oraz Departament Zakupów.

Warto zwrócić uwagę na wydzielenie Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Nie ma konferencji dotyczącej finansów podczas, której nie poruszano by tematu cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialności sektora finansowego za zapewnienie bezpiecznego i ciągłego świadczenia usług. Fakt, że powstaje osobny departament wskazuje, że urząd poważnie podchodzi do tematu bezpieczeństwa cyfrowego. Zapewne w najbliższym czasie będzie miał on dużo pracy – z usług bankowości elektronicznej w Polsce korzysta ok. 17 mln użytkowników, z bankowości mobilnej prawie 9 mln. Tylko w 2018 roku odnotowano ponad 50 awarii w sektorze bankowym.