Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Na stronie firmy Logoscript czytamy, że firma działa w branży wydawniczej.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to potężne narzędzie. Zwykle znalezienie się na niej oznacza bardzo poważne problemy dla spółki m.in. wypowiadanie umów o prowadzenie rachunku bankowego przez banki.