Paweł Gruza dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych. To czwarty prezes banku w ciągu ostatnich 15 miesięcy – po odejściu Zbigniewa Jagiełło. Poprzednia prezes, Iwona Duda, stała na czele PKO BP zaledwie przez 10 miesięcy.

Paweł Gruza nowym prezesem PKO BP

Paweł Gruza od września 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych gdzie nadzorował m.in. chilijską kopalnię Sierra Gorda. Wcześniej od listopada 2016 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów i współtwórcą reformy podatkowej, której celem było uszczelnienie luki VATowskiej.

W okresie kwiecień – listopad 2016 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Paweł Gruza był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.