Liczba przelewów Express Elixir wzrosła nieznacznie także w porównaniu do lipca 2020 – wtedy zrealizowano 5,27 mln takich operacji. W odniesieniu do ubiegłego miesiąca spadła jednak wartość natychmiastowych przelewów (w lipcu wyniosła 5,5 mld PLN). Dwa ostatnie miesiące to spore odbicie w porównaniu z czerwcem, gdy liczba i wartość transakcji Express Elixir wyniosła odpowiednio 4,7 mln i 5,1 mld złotych.

KIR Express Elixir sierpień 2020

KIR prezentuje statystyki systemów rozliczeniowych Elixir

Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji zarejestrowano 10 sierpnia – przetworzono wówczas 288,6 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 355,36 mln zł. To już niemal tradycja. Dziesiąty dzień miesiąca to czas, gdy znaczna część Polaków otrzymuje pensje i opłaca rachunki.

KIR zaprezentował także dane na temat systemów Elixir i Euro Elixir. W sierpniu 2020 r. w systemie Elixir rozliczono 158,9 mln transakcji obejmujących zarówno uznania (m.in. polecenia przelewu), jak i obciążenia (m. in. polecenia zapłaty) o wartości 477,5 mld zł. W tym samym okresie 2019 r. zrealizowano 151,1 mln transakcji o wartości 462,2 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła zatem o 5 proc., a ich wartość zwiększyła się o 3 proc.

W systemie Euro Elixir odnotowano 2,6 mln przetworzonych transakcji o łącznej wartości 13,1 mld euro. W tym samym okresie w 2019 r. rozliczono 3,28 mln transakcji o wartości 17,7 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zmniejszyła się o 19 proc., a wartość o 26 proc. KIR zwraca uwagę, że spadki wynikają z rezygnacji dwóch banków – z Express Elixir przestały korzystać ING Bank Śląski i Raiffeisen Polbank (przejęty przez BNP Paribas).

/RT