– Już od czasu startu w Belgii w marcu 2020 nasze partnerstwo z ETFmatic układa się doskonale. Jesteśmy pod wrażeniem ich zespołu oraz technologii, a także wyznajemy wspólne wartości i podejście do klienta, w którym najistotniejsze jest w pełni transparentne doświadczenie, bez jakichkolwiek ukrytych opłat i prowizji. Jesteśmy bankiem zaprojektowanym z myślą o tym, by pomagać naszym klientom zarabiać i oszczędzać więcej, a zarządzanie portfelem jest kluczowym produktem w chwili, gdy planujemy rozszerzyć działalność w Europie – powiedział Wojciech Sobieraj, CEO Aion Bank.

Aion Bank przejmuje fintech ETFmatic

Aion Bank oferuje m.in. pakiet produktów bankowych, konta walutowe, transfery międzynarodowe, czy spersonalizowane doradztwo finansowe. Wszystko to w ramach modelu subskrypcyjnego i stałej, miesięcznej opłaty. Bank zaproponował także unikalną, w pełni cyfrową ankietę, która pozwala na określenie ryzyka inwestycyjnego klienta.

Użytkownicy pakietu Premium mają możliwość definiowania swoich profili jako inwestorzy bezpośrednio za pomocą aplikacji Aion. Następnie bank rekomenduje portfel zbudowany przez specjalistów ETFmatic, który odpowiada profilowi ryzyka klienta – jest on automatycznie zarządzany i bilansowany.

– Aion Bank od początku istnienia stara się zmienić bankowość. Większość Polaków wie, że inwestowanie w fundusze ETF musi być skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Zintegrowaliśmy się z ETFmatic, by ​zapewnić klientom prosty start na ścieżce inwestycyjnej. ​Jestem przekonany, że Aion zmieni sposób myślenia Polaków o instytucjach finansowych ​- dodaje Karol Sadaj, Country Head Poland Aion Bank.

Pozyskanie ETFmatic pozwoli Aion Bank na rozwinięcie dodatkowych produktów inwestycyjnych, skrojonych na miarę potrzeb klientów w poszczególnych krajach. ETFmatic natomiast pozostanie samodzielną marką na wszystkich rynkach, na których obecnie działa, a procesy inwestycyjne będą prowadzone bez jakichkolwiek zmian. Aion Bank planuje stopniowo poszerzać bazę klientów ETFmatic i docelowo rozbudować siatkę rozwiązań partnerskich na terenie Europy.