Obowiązek włączenia instytucji do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych oznacza, że od daty określonej w harmonogramie:

  • instytucja musi mieć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych (BAE)
  • korespondencja między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami musi odbywać się za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w testach

Aby ułatwić dołączenie do Krajowego System Doręczeń Elektronicznych, resort cyfryzacji zachęca do przetestowania rozwiązania już dziś. Jeśli instytucja:

  • ma system klasy EZD – może skorzystać ze środowiska testowego; pozwoli ono przetestować integrację elektronicznego zarządzania dokumentacją z systemem e-Doręczeń i wprowadzić niezbędne zmiany
  • nie ma systemu klasy EZD – może korzystać z testowej aplikacji e Doręczeń.

Testy nie są obowiązkowe, ale pozwolą dostosować się do nowego systemu. Do testowania usługi na środowisku integracyjnym nie jest potrzebny docelowy adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Ministerstwo Cyfryzacji sugeruje, żeby wniosek o ADE złożyć dopiero po zakończonych testach.

Udział w testach umożliwi zapoznanie się z całym procesem stosowania e-Doręczeń jeszcze przed wejściem w życie obowiązku. Przygotowane środowiska testowe pozwolą przeanalizować każdy etap procesu: od wnioskowania o adres po wysyłkę i odbiór konkretnych (testowych) wiadomości. Testy umożliwią także przeszkolenie osób obsługujących doręczenia elektroniczne w danej instytucji. Będą także okazją do przeglądu wewnętrznych instrukcji i procedur oraz ewentualnych zmian.