– Wszystkie podmioty w ostatnich miesiącach musiały zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem w postaci wprowadzenia tzw. ustawy antylichwiarskiej, ale również z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Kongres stwarza szansę, by wymienić się doświadczeniami, jak firmy dostosują się do nowych przepisów, ale także do zmieniających się warunków rynkowych – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

Ustawa antylichwiarska zmieniła rynek. Ale to niejedyny ważny temat do dyskusji

 Podczas pierwszego dnia Kongresu została zaplanowana debata prezesów firm pożyczkowych. Będą oni dyskutować m.in. o wpływie ustawy antylichwiarskiej na rynek i tym, jak kierowane przez nich podmioty radzą sobie w nowych realiach.

Czy sektor pożyczkowy czeka konsolidacja? Jak firmy zamierzają zwiększać sprzedaż? Czy istnieje przestrzeń do ograniczania kosztów? Czy instytucje pożyczkowe przygotowują już strategie związane z ryzykiem ograniczeń w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania?

To pytania, które padną podczas rozmów na temat ustawy antylichwiarskiej. Ale w programie Kongresu przewidziano również m.in. dyskusję na temat kolejnych zmian prawnych, które czekają branżę pożyczkową, jak np. wdrożenie unijnej dyrektywy CCD II.

Uczestnicy będą mieli okazję rozmawiać również o rosnącej roli odroczonych płatności BNPL w sektorze e-commerce.

– Zaproszeni eksperci podzielą się swoimi opiniami i przykładami z innych rynków europejskich. Będą rozmawiać o konieczności ostrożnego podejścia do tego trendu, na bazie doświadczeń i świadomej edukacji klienta. Wszystko po to, by tym, którzy korzystają z tej usługi, nie groziło przekredytowanie – mówi Rafał Tomkowicz, dyrektor ds. rozwoju ZPF.

Kongres Sektora Pożyczkowego rozpocznie się w środę 29 marca o godzinie 16.30 w Radisson Collection Hotel przy ulicy Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym programem Kongresu na stronie: https://zpf.pl/conference/kongres-sektora-pozyczkowego/.