Według Grupy IWG, zrzeszającej największych dostawców przestrzeni roboczej, w tym firm Regus i Spaces, praca zdalna pojawiła się w wyniku zmian technologicznych, globalizacji i zmian oczekiwań pracowników.

Wkraczamy w epokę pracy zdalnej

IWG ogłosiła wyniki badań opracowanych na podstawie informacji zebranych od ponad 18000 przedsiębiorców z 96 firm. Badanie objęło swoim zasięgiem również respondentów z Polski. Wyniki te ukazują, że 70% pracowników spędza przynajmniej jeden dzień każdego tygodnia na pracy poza biurem. Z kolei niemal 30% polskiej grupy ankietowanych odpowiedziała, że pracuje poza biurem raz w tygodniu.

– Od Seattle po Singapur, od Londynu po Lagos, ludzie nie potrzebują już spędzać tyle czasu w jednym konkretnym biurze. Wkraczamy w niezwykle ekscytującą epokę pracy zdalnej. Dotyczy to nie tylko poszczególnych pracowników, ale również firm. To olbrzymia zmiana krajobrazu kapitału ludzkiego na całym świecie, a przedsiębiorstwa uważnie sprawdzają, jak ta zmiana wpłynie na ich gospodarkę nieruchomościami – powiedział Mark Dixon, założyciel i prezes Grupy IWG.

Badanie Grupy IWG wykazało też rosnącą świadomość pracodawców w kwestii korzyści jakie niosą elastyczne opcji pracy. Spośród badanych najczęściej wymieniany były:
• rozwój firmy (89% w porównaniu z 67% w 2016 r.),
• wzrost konkurencyjności (do 87% z 59% w 2014 r.),
• większa produktywność (do 82% w porównaniu do 75% w 2013 r.),
• przyciąganie i zatrzymywanie najzdolniejszych pracowników (80% w porównaniu z 64% w 2016 r.),
• maksymalizację zysków (83%).

Tradycyjnie praca w biurze oznaczała pracę w jednym, konkretnym miejscu i w stałych godzinach – od 9:00 do 17:00. Jednak coraz więcej firm przyjmuje zupełnie inny model pracy, który jest korzystny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z badań Grupy IWG wynika również, że elastyczne opcje pracy nie tylko skracają czas dojazdów, ale też zwiększają produktywność, zadowolenie z pracy, a nawet kreatywność, skuteczniej zatrzymując pracowników w firmie. To dodatkowe korzyści – obok tych finansowych i strategicznych – jakie daje elastyczna praca.

Szczęśliwsi i bardziej produktywni pracownicy

Zwrot w stronę elastycznych przestrzeni do pracy odzwierciedla zmieniające się wymagania i oczekiwania pracowników. 80% ankietowanych potwierdza, że elastyczne opcje pracy pomagają im zatrzymać najzdolniejszą kadrę, a 64% firm oferuje taką formę pracy podczas rekrutacji. Ponad połowa badanych (58%) zgadza się, że dostępność elastycznych form pracy zwiększa satysfakcję pracowników. To pokazuje, że firmy muszą zapewniać środowisko pracy dostosowane do współczesnych pracowników, jeśli chcą zatrzymać tych najlepszych.
Korzyści dla firm są oczywiste. 91% ankietowanych stwierdziło, że elastyczne przestrzenie robocze zwiększają produktywność pracowników podczas podróży służbowych.

Wszyscy chcą przestrzeni dostępnych na żądanie

Badania wykazały również, że elastyczne opcje pracy i przestrzenie współdzielone nie są już wyłącznie domeną startupów. Największe firmy na świecie, takie jak Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle czy Uber, już wprowadzają podejście oparte na zapewnianiu elastycznych przestrzeni do pracy. Elastyczne opcje pracy dostępne w sieci profesjonalnych przestrzeni roboczych na żądanie są obecnie przedmiotem dyskusji kierowników wszystkich działów w firmach, w tym działu zarządzania ryzykiem, rozwoju, kadr, marketingu i strategicznego.

Zmiany technologiczne i cyfryzacja doprowadziły do coraz większego zapotrzebowania na usługi na żądanie w biznesie. Niezależnie od rozmiaru, organizacje chcą zlecać coraz większą ilość działań zewnętrznym podwykonawcom. Pewnego dnia elastyczna praca będzie po prostu nazywana »pracą«. Zbliżamy się do osiągnięcia tego punktu krytycznego – dodaje Mark Dixon.