Celem Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) jest identyfikacja najlepszych pomysłów biznesowych, a następnie ich akceleracja w trakcie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z Polski. Młodym przedsiębiorcom zza wschodniej granicy projekt ułatwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami funduszy Venture Capital. Projekt prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej finansowany jest z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Co zyskają uczestnicy?

Polish-Ukrainian Startup Bridge skupia się na startupach z Ukrainy we wczesnej fazie rozwoju, znajdujących się na tzw. etapie pre-seed. Spośród wszystkich kandydatów do udziału w projekcie eksperci PUSB wybiorą 30 projektów. W trakcie oceny zgłoszeń będą zwracać szczególną uwagę na pomysły, mające największy potencjał komercjalizacji i rozwoju biznesowego.

Uczestnicy PUSB otrzymają kompleksowy pakiet wsparcia, który obejmuje różnorodne spotkania i warsztaty, indywidualną opiekę mentorską oraz nagrody pieniężne o łącznej wysokości 50 000 złotych. Udział w projekcie kończy się doroczną międzynarodową konferencją Kyiv Tech Hub, gdzie 20 najlepszych zespołów będzie miało szansę zaprezentować swój pomysł przed gronem ekspertów i przedstawicieli funduszy Venture Capital z Polski i z zagranicy. W tym roku wydarzenie zaplanowane jest na koniec listopada br.

– W obecnej edycji planujemy nie tylko zaangażować jeszcze więcej mentorów z różnych branż czy dziedzin, lecz też przeprowadzić badanie wśród ukraińskich startupów, aby w efekcie skuteczniej je wspierać – wyjaśnia Krzysztof Grochowski, ekspert wiodący i pomysłodawca projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Ukraińska specjalność

– Nie da się ukryć, że branża IT i startupy to zdecydowanie ukraińska specjalność. Dla porównania, w Polsce jeszcze czekamy na jednorożca, czyli firmę z wyceną powyżej 1 mld dolarów, Ukraina z kolei może się pochwalić już kilkoma takimi spółkami. Przykładem może tu służyć serwis do sprawdzania pisowni w języku angielskim Grammarly czy People.ai dostarczający platformę CRM opartą na sztucznej inteligencji, który dołączył do tego grona kilka tygodni temu – mówi Łukasz Wawak, menadżer projektu.

Łącznie w pierwszej edycji projektu wsparcie otrzymało ponad 150 startupów. Polish-Ukrainian Startup Bridge przekazał na rozwój najlepszych z nich dofinansowania o łącznej wartości 120 tysięcy złotych. Wśród uczestników znalazły się takie startupy, jak Dynamic Air Cooling (DAC), Racoon.world czy Wareteka.

Rekrutacja do projektu trwa do 30 września 2021 r. i odbywa się przez formularz rejestracyjny. Udział w projekcie jest bezpłatny.