Experiana można nazwać światowym liderem w zakresie dostarczania rozwiązań obejmujących ocenę ryzyka kredytowego oraz analizę potencjalnych korzyści przy produktach kredytowych dla sektora detalicznego i korporacyjnego. Przychód spółki za 2020 rok zaraportowany w marcu 2021 roku wynosił 5,37 mld USD.

Rozszerzenie oferty we Wschodniej i Środkowej Europie

Experian rozszerza ofertę w regionie CEE o szereg produktów powiązanych z open bankingiem.

– Otwarta bankowość i analityka transakcyjna to nowe możliwości transformacji i digitalizacji biznesu dla wielu branż. Rozwiązania oceny ryzyka stają się są coraz popularniejsze poza sektorem finansowym. Ponadto analityka transakcyjna na danych z otwartej bankowości to znacznie większe możliwości wykorzystania do skuteczniejszej oceny klienta nie tylko pod kątem ryzyka, ale również autentykacji klienta, automatycznej weryfikacji anty-fraudowej bez nadmiarowych dokumentów i deklaratywnych informacji – mówi Iga Sikorska, Analytics Consulting Lead w Experianie.

-To również skuteczniejszy cross- i up-sell z pełnym zrozumieniem możliwości, potrzeb i stylu życia klienta oraz możliwość wczesnej oceny zmiany sytuacji finansowej klienta oraz przyjaźniejszej, skrojonej na miarę windykacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba – dodaje.

-Kontomatik jest największą i najbardziej znaną firmą w tej części Europy, która w ramach open bankingu dostarcza bankowe dane transakcyjne. Dzięki połączeniu sił i wykorzystaniu kompetencji technologicznych Kontomatika, będziemy mogli udostępniać naszym klientom szereg nowych usług i wspierać ich w skalowaniu biznesu, a nawet rozszerzyć ofertę poza branżę finansową – tłumaczy, Bartosz Pundyk, Pełnomocnik Zarządu Experian Polska.

-Wykorzystanie otwartej bankowości pozwoli nam budować lepsze i dokładniejsze modele predykcyjne w regionie centralnej i wschodniej Europy, co z pewnością przełoży się na lepsze wyniki finansowe naszych klientów – dodaje.

-Nasze kompetencje pozyskiwania danych transakcyjnych w regionie CEE sięgają 2009 roku. Dysponujemy autorską technologią wykorzystującą uczenie maszynowe i  umożliwiamy naszym klientom dostęp do informacji z większości banków m.in. z Polski, Czech czy innych krajów bałtyckich. Nasze rozwiązania od lat są z sukcesem implementowane w instytucjach finansowych jako narzędzia wspierające procesy analityczne, anty-fraudowe, identyfikujące tożsamość czy wsparcie oceny ryzyka kredytowego. Potrafimy wykrywać ryzykowne zachowania, trendy w przychodach i wydatkach, wykrywać spirale kredytowe i wiele innych. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy wpis do rejestru AISP, prowadzonego przez KNF, co również potwierdza zaufanie do nas jako lidera w branży. Globalne doświadczenie Experiana oraz nasza specjalizacja w obszarze analityki danych finansowych pozwolą nam wspólnie dostarczać najmocniejsze modele na rynku – dodaje Michał Łukasik, CEO Kontomatika.