AFIN to organizacja organizacja działająca na rynku ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Jest wspierana przez Monetary Authority of Singapore, Stowarzyszenie Banków Asean i Międzynarodową Korporację Finansową Banku Światowego. Jej cel to wsparcie transformacji cyfrowej i integracji finansowej (w tym inkluzji finansowej) w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie organizacja współpracuje z Abu Dhabi Global Market, rozszerzając globalny rynek fintechowy i sandbox na Bliski Wschód i północną Afrykę.

Państwa Azji Południowo-Wschodniej należące do ASEAN postanowiły wzorem państw europejskich stworzyć przyjazne środowisko dla startupów. Niedawno takie regulacje wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce czy centralny bank na Litwie. Więcej o tych inicjatywach przeczytasz tutaj.

Priorytety dla AFIN

Organizacja ma na celu wsparcie innowacji i integracji usług finansowych na słabiej rozwiniętych rynkach w regionie ASEAN oraz stworzenie platformy współpracy i innowacji dla instytucji finansowych i branży Fintech. Wprowadza  ona wiele finansowych funkcji usługowych i rozwiązań, takich jak wprowadzanie klientów, punktacja kredytowa, płatności dla sprzedawców i rozwiązania dotyczące zgodności (compliance). Zapewnia przy tym stabilną metodę integracji i definiowania odpowiednich standardów tam, gdzie jest to konieczne, w celu połączenia systemów backendowych banków i Fintech,

Organy regulacyjne w ASEAN działają szybko, aby wdrożyć nowe rozwiązania, zapewniając jednocześnie stabilność finansową na rynku. W tym kontekście AFIN zamierza ściśle współpracować z finansowymi regulatorami w regionie – odpowiednikami KNF-u – aby zapewnić praktyczne środowisko, w którym banki i młode firmy technologiczne będą mogły przetestować rozwiązania, takie jak bezpieczeństwo, ochrona prywatności danych i klientów.