Krajowy Plan Odbudowy

58 mld EUR dla Polski

Fundusz na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to specjalny „fundusz”, którego celem jest odbudowa europejskiej gospodarki po pandemii – co do zasady inwestycje mają stymulować rozwój, podnieść konkurencyjność i innowacyjność europejskich gospodarek. Polska w sumie ma otrzymać ok. 58 mld EUR. Dzisiaj

Premier przedstawił założenia dokumentu o nazwie Krajowy Plan Odbudowy, który ma być podstawą do wypłaty środków z UE – częściowo w formie bezzwrotnych dotacji, a częściowo w formie pożyczek. Przyjęcie przez Polskę funduszu w grudniu 2020 roku było tematem politycznych sporów pomiędzy koalicjantami, a partią rządzącą.

Plan dzieli się na 5 filarów

Są to „transformacja cyfrowa”, „odporność i konkurencyjność gospodarki”, „dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, „zielona i inteligentna mobilność”, „zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Z przedstawionych założeń wynika, że na transformację cyfrową wydamy 3,03 mld EUR. Inne innowacyjne cyfrowe projekty znajdują się także w komponentach dotyczących konkurencyjności gospodarki, ochrony zdrowia, czy zielonej i inteligentnej mobilności.

W planach jest likwidacja białych plam w dostępie do internetu, czyli objęciem zasięgiem np. telefonii komórkowej tych miejsc, gdzie jeszcze dziś nie ma zasięgu. Ponadto w planach jest podłączenie ponad 1 mln gospodarstw domowych do szerokopasmowego internetu, wsparcie różnych projektów cyfryzacyjnych w administracji publicznej czy też rozwój oferty edukacyjnej (w tym zakupu sprzętu dla uczniów). W programie mają się znaleźć także środki na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

/Fintek.pl