David Chan, CEO Kreditech napisał, że firma poczyniła doskonałe postępy, osiąga cele strategiczne, rozszerza ofertę i niemal osiągnęła segment prime, czyli klientów bankowych. Pomocne w kontynuowaniu wzrostu jest uzyskanie licencji pozabankowej instytucji finansowej w Indiach. To właśnie Indie są największym wyzwaniem i nadzieją firmy. 

Break even coraz bliżej

W 2018 roku strata netto Kreditech obniżyła się z 58,4 mln EUR do 13,9 mln EUR. W informacji prasowej czytamy, że jest to efekt cięcia kosztów i lepszego zarządzania ryzykiem. Fintech odnotował spadek przychodów o 21,4% ( z 71,4 mln EUR w 2017 roku do 56,1 mln EUR w 2018 roku), ale zrekompensował ją poprzez zmniejszenie utraty wartości. Spadły też koszty operacyjne o 55%.

Firma  zainwestowała w rozwój infrastruktury, a także wdrożyła usługi Mambu (bankowość w chmurze). Dzięki temu fintech szybciej odpowiada na popyt, jest bardziej elastyczny i kiedy trzeba to może szybko dodawać nowe funkcje i usługi. Kreditech przewiduje, że już w 2020 roku osiągnie break even point. 

Poprawa portfela

W 2018 roku Kreditech udzielił 107,3 mln EUR kredytu na wszystkich rynkach, na których działa (wobec 185,2 mln EUR w 2017 roku). Firma wygenerowała przychody z podstawowych produktów w wysokości 56,1 mln EUR. To spadek o 21% względem 2017 roku, co jest odzwierciedleniem zmiany strategii ze sprzedaży mikrokredytów na kredyty ratalne na wyższe kwoty, na które popyt rośnie w nieproporcjonalnie wyższym tempie – czytamy w informacji prasowej. 

– Koncentracja na bardziej długoterminowych produktówach o niższym ryzyku pozwala nam z zyskiem skalować naszą działalność w zdrowym tempie oraz zapewnia zrównoważony i niezawodny cash flow – napisał Mariusz Dąbrowski, CFO Kreditech.