Na platformie Autenti można złożyć podpisy elektroniczne wiodących dostawców usług kwalifikowanych w Polsce. Autenti współpracuje między innymi z Identt, dostawcą rozpoznawania twarzy i zdjęć na dokumentach.

Fintech Autenti, wspólnie z Siemens Financial Services, jest również dostawcą pierwszego w Polsce leasingu w pełni online.

Podpis respektowany we wszystkich krajach UE

Do grona partnerów fintechu dołączył teraz KIR. To nie pierwsze partnerstwo KIR. Wcześniej umożliwił on korzystanie z podpisu mSzafir na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego oraz w Orange.

Wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje unijne rozporządzenie eIDAS, co sprawia, że tak podpisany dokument jest respektowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. E-podpis może być użyty do podpisywania umów cywilno-prawnych, kontraktów, ofert handlowych i zamówień. Usługa znajduje również zastosowanie w kontaktach z administracją, gdzie służy do sygnowania deklaracji ZUS, rozliczeń podatkowych w systemie e-Deklaracje, wymiany dokumentacji z GUS, GIIF, KRS czy organami samorządowymi.

Dostępne od ponad roku rozwiązanie KIR jest obecnie jedynym na polskim rynku, które zapewnia uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego w pełni zdalnie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. mSzafir ma wygodną, mobilną formułę i jest bezpieczny. Klucz prywatny użytkownika jest przechowywany przez KIR z wykorzystaniem kwalifikowanych urządzeń, które spełniają wymagania eIDAS. Składany podpis ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu.

Dzięki integracji rozwiązań, użytkownicy platformy mogą wykorzystać kwalifikowany podpis cyfrowy mSzafir w ramach dowolnego procesu podpisywania – bez względu na to czy nadają dokumenty czy tylko je podpisują. Obecnie Autenti umożliwia podpisywanie dokumentów kwalifikowanym certyfikatem o długim terminie ważności, tj. 1 roku lub 2 lat. Uwierzytelnienie e-podpisu odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej mSzafir. W kolejnym kroku na platformie wprowadzony zostanie także certyfikat jednorazowy, który użytkownik załatwi w pełni online w zaledwie kilka sekund. Weryfikacja tożsamości odbywa się wówczas z wykorzystaniem bankowej tożsamości.

Współpraca z Autenti

– Rozpoczęcie współpracy z KIR to nie tylko integracja technologiczna, ale i biznesowa.  Po partnersku i z korzyścią dla klientów – mówi Grzegorz Wójcik, CEO Autenti. – Naszym wspólnym celem jest wypracowanie relacji z całym rynkiem, kreowanie i promowanie kolejnych e-rozwiązań. Angażując w ten proces KIR, znacząco przyczyniamy się wspólnie do rozwoju usług cyfrowych w Polsce.

Stosując mSzafir na platformie, użytkownik zyskuje wiele dodatkowych funkcjonalności. Dzięki nim możliwy jest szybki i skuteczny obieg dokumentów, a także jego archiwizacja w dedykowanym cyfrowym archiwum. Dokumenty można podpisywać w wielu dostępnych na platformie formatach plików. Co więcej, złożenie podpisu w połączeniu z pieczęciami elektronicznymi oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu, którymi opatrzona jest Karta Podpisów Autenti, daje najwyższą wartość dowodową w zakresie integralności podpisanego dokumentu oraz czasu dokonania danej czynności prawnej.

– mSzafir ułatwia prowadzenie biznesu, przyśpiesza załatwianie spraw służbowych i prywatnych. Usługa dostępna w pełni online odpowiada oczekiwaniom klientów, szukających wygody i dbających o bezpieczeństwo w sieci – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu.