Odszkodowanie w wyniku wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, czyli tzw. All Risks w ubezpieczeniach Auto Casco, oraz hospitalizacja i uszczerbek na zdrowiu zamiast trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku – to najważniejsze zmiany w ofercie LINK4.

All Risks w LINK4

Od 24 kwietnia 2020 roku LINK4 rozszerza zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przypadku polis Auto Casco (AC) wprowadza tzw. zakres All Risks, który zastępuje dotychczasowe zdarzenia nazwane. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo poniesie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, czyli polegające np. na przegryzieniu przez gryzonie kabli.


Sprawdź podcasty o ubezpieczeniach na Fintek.pl

Zmiany w NNW

LINK4 wprowadza także zmiany w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW komunikacyjne). Do tej pory ubezpieczony otrzymywał świadczenie, gdy doznawał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Teraz jednak do wypłaty odszkodowania będzie kwalifikować się każdy uszczerbek na zdrowiu, który został sklasyfikowany w nowej tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Nowa Tabela uszczerbkowa szczegółowo opisuje zarówno rozpoznanie, jak i skutek nieszczęśliwego wypadku. Co ważne, ubezpieczony nie będzie musiał czekać na wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia, bo świadczenie może otrzymać na podstawie dokumentów medycznych.

100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu

Przy polisach NNW LINK4 wprowadza także świadczenia dodatkowe za hospitalizację, co jest zupełną nowością w ofercie ubezpieczyciela. Firma wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu klienta w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w sumie do kwoty 2 tys. zł za cały pobyt. Zwróci także koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do kwoty 5 tys. zł, oraz koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 proc. sumy ubezpieczenia NNW. Zmianie uległ także zakres terytorialny ubezpieczenia, które od teraz obejmuje nieszczęśliwe wypadki na terenie całego świata, a nie jak dotychczas tylko Europy. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Polisy komunikacyjne zawsze były mocną stroną LINK4 i chcemy, żeby tak zostało. Te zmiany przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, a przy tym czynią naszą ofertę jedną z najbardziej kompleksowych na rynku – ocenia Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu w LINK4. – Dodatkowo nowe dokumenty OWU zostały napisane w prostym języku, by klient w pełni rozumiał wszystkie warunki ubezpieczenia – dodaje.

Polisy NNW wspiera dodatkowo pakiet „Wracaj do zdrowia”, który obejmuje organizację oraz pokrycie przez LINK4 kosztów najważniejszych świadczeń zdrowotnych, oferowanych w ponad 2 tys. placówek PZU Zdrowie. Do dyspozycji ubezpieczonych są lekarze wielu specjalizacji, a czas oczekiwania na konsultację u specjalisty wynosi do pięciu dni roboczych. Klienci mogą skorzystać z terapii psychologicznej, zabiegów i badań ambulatoryjnych oraz specjalistycznej diagnostyki.