Platforma SaaS otwartych danych Okredo ma zapewniać firmom każdej wielkości narzędzia do skutecznej oceny ryzyka kredytowego i sytuacji finansowej istniejących i potencjalnych kontrahentów, monitorowania zmian ich sytuacji finansowej i prawnej, a także do zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej – czytamy w komunikacie.

Ostatnio firma Okredo pozyskała finansowanie w wysokości 1 mln EUR. Rundę inwestycyjną prowadził Litewski Fundusz Aniołów Biznesu (Lithuanian Business Angels Fund) i czeskie Presto Ventures, przy wsparciu Startup Wise Guys oraz kilku dodatkowych aniołów biznesu.

Fintech Okredo wchodzi do Polski

Rozwój firmy i ekspansja na nowe rynki jest związana z wejściem w życie w 2021 roku unijnej dyrektywy dotyczącej otwartych danych, która wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie zebrały i udostępniły ogromne ilości danych ze swoich rynków i umożliwiły ich jawną cyrkulację. W sumie fintech Okredo ma już ponad 12 tys. użytkowników. W ciągu 5 lat fintech chce stać się wiodącą platformą otwartych danych w Europie.

– Polska jest dla nas strategicznym rynkiem. Ofertę kierujemy przede wszystkim do firm z sektora MŚP, dla których kwestie wiarygodności kontrahenta, ryzyk związanych z jego niewypłacalnością są absolutnie kluczowe w zachowaniu płynności finansowej i dalszym prowadzeniu biznesu.  – mówi Gerda Jurkoniene, współzałożycielka Okredo.

Oferta Okredo ma być szczególnie atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców patrzących na rynek litewski i szukający na nim partnera biznesowego. Na platformie znajdują się wszystkie informacje o firmach litewskich, dzięki czemu klienci zaoszczędzą czas przy szukaniu i ocenie kontrahentów.

Jak działa rozwiązanie Okredo?

Dzięki analizie opartej na sztucznej inteligencji Okredo ulepsza nieprzetworzone, otwarte dane i agreguje je do postaci modułów i raportów za pomocą interfejsu GUI. Moduły i raporty zapewniają klientowi dostęp do ocen kredytowych i innych informacji finansowo-prawnych dotyczących kontrahentów. Dane są dynamicznie aktualizowane w trakcie całego cyklu relacji biznesowej: od etapu identyfikacji potencjalnych klientów do monitorowania zmian, które mogą wpłynąć na już istniejące relacje biznesowe i wysyłanie odpowiednich alertów.

W przypadku braku zapłaty przez klienta, Okredo może także pomóc firmom w ustaleniu, czy najlepszym rozwiązaniem będzie negocjowanie, skierowanie sprawy do sądu czy opublikowanie informacji o długu na platformie. Platforma bada również wskaźnik ekologiczny, który pozwala przedsiębiorstwom ocenić wpływ floty pojazdów danej firmy na środowisko.