Decyzję o połączeniu czterech banków zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego, z zadowoleniem przyjmując proces konsolidacji sektora spółdzielczego w trudnych warunkach gospodarczych wywołanych pandemią. 

Połączenie pozwoli zaoszczędzić i usprawnić obsługę

– Komisja Nadzoru Finansowego popiera dobrowolne inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, których celem jest dążenie do tworzenia nowoczesnych i bezpiecznych instytucji bankowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich spółdzielczego charakteru oraz poszanowaniu partnerskich zasad współpracy – Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF ocenił konsolidację czterech banków z województwa łódzkiego.

– Dzięki efektom synergii pojawiają się możliwości wykorzystania potencjału połączonych instytucji oraz szanse na usprawnianie metod zarządzania, a także zoptymalizowanie nakładów finansowych – dodał.

– Chcemy, by ŁBS skierował swoją aktywność w stronę czterech sektorów klientów: małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, sektora rolniczego i jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy przygotowani i otwarci na długoterminowe relacje z młodymi klientami – mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Zarządu Łódzkiego Banku Spółdzielczego

– Scalimy zespoły działające w sferze back office, co pozwoli zmniejszyć koszty działalności bankowej, a działając wspólnie w zróżnicowanych środowiskach konsumenckich ułatwimy sobie dywersyfikację portfela kredytowego – mówi Paweł Kłos, wiceprezes ŁBS w Łodzi (wcześniej prezes BS Bełchatów).

Wskutek połączenia czterech banków wzrosną aktywa Łódzkiego Banku Spółdzielczego, który dysponować będzie kapitałami w wysokości 43 mln złotych. Bank będzie prowadził działalność w 13 placówkach bankowych.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego odnotowujący wszystkie zmiany strukturalne, kapitałowe i personalne, które dokonały się w Łódzkim Banku Spółdzielczym, nastąpił 30 kwietnia 2021 roku. Ostateczne zamknięcie procesu konsolidacji ŁBS planuje 30 czerwca.