Nowy wiceprezes mBanku to menedżer z 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem. Karierę zawodową zaczynał w Banku Handlowym w Warszawie. Od 2000 r. pracował w Grupie Banku Pekao. W latach 2017-2020 Marek Lusztyn pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za ryzyko, a następnie prezesa zarządu banku (rezygnację złożył w kwietniu bieżącego roku).

Marek Lusztyn nowym wiceprezesem mBanku

Marek Lusztyn to z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych SGH, inżynier informatyk. Jest też absolwentem INSEAD oraz University of Illinois. Ukończył szereg międzynarodowych szkoleń i programów menedżerskich w zakresie bankowości, finansów i zarządzania, m.in. Singularity University, Stanford Graduate School of Business oraz Bocconi University. Zasiada w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej.

Przez blisko 10 lat odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit (ówczesnego właściciela Pekao) we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Ostatnio Senior Advisor w Boston Consulting Group – czytamy w komunikacie mBanku.

Marek Lusztyn zastąpił na stanowisku wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem Lidię Jabłonowską-Luba, która pełniła swoją funkcję od kwietnia 2013 roku.