Otwierając rachunek „na selfie” w Pekao S.A weryfikacjia tożsamości zostaje przeprowadzona online przez wykonanie własnego zdjęcia „selfie”. Usługa dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Do założenia firmowego konta przyszły klient potrzebuje jedynie dowodu osobistego, komputera i 10 minut wolnego czasu.

Zdaniem Remigiusza Hołdysa z Pekao S.A uruchomienie konta firmowego „na selfie” to duża innowacja. Dla mikroprzedsiębiorców liczy się maksymalne ograniczenie formalności oraz czasu potrzebnego na otwarcie rachunku.

Otwórz teraz konto w Pekao

Otwieranie rachunku bankowego przy wykorzystaniu „selfie” jest coraz cześciej wykorzystywane w sektorze finansowym. Jest to powszechna praktyka w większości challenger banków np. N26, Monzo czy Revolut, a także w tradycyjnych bankach kierujących ofertę do konsumentów. Do tej pory jednak metoda ta nie była dostępna dla przedsiębiorców otwierających rachunki firmowe.

Konto dla mikroprzedsiębiorców w 10 minut na „selfie”

Przy koncie „na selfie” dla mikrofirm zupełnie zmienia się sposób weryfikacji tożsamości. Klient za pomocą kamery internetowej przesyła zdjęcie swoje oraz dowodu osobistego. Nie jest to zatem tak do końca „selfie” rozumiane jako zdjęcie wykonane smartfonem.

Niemniej Pekao S.A zaznacza, że proces zakładania konta jest intuicyjny i prosty. W trakcie procesu klient może wybrać także dodatkowe produkty i usługi np. kartę debetową, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm, aplikację mobilną PeoPay czy rachunki pomocnicze.

Nowy sposób zakładania konta umożliwia wysłanie wniosku online i zawarcie umowy z bankiem zdalnie. We wniosku zminimalizowano liczbę pól niezbędnych do wypełnienia. Już po podaniu NIP-u przedsiębiorcy dane jego działalności gospodarczej zaciągają się z CEIDG automatycznie.

Nawet 600 zł premii za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie konta (w dowolny sposób) i skorzystanie z produktów Pekao mogą zyskać nawet 600 zł w ramach promocji „600 zł na dobry start z Pekao”, na którą składa się:

  • 200 złotych za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes – wystarczy, że w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku, klient wykona: przelew do ZUS na kwotę minimum 100 zł miesięcznie; minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową wydaną do nowo otwartego rachunku; jeden przelew przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł.
  • 200 zł za umowę o terminal płatniczy – wystarczy, że przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku, klient będzie przyjmował płatności w terminalu na minimum 500 zł miesięcznie.
  • 200 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej – wystarczy, że w ciągu 6 miesięcy następujących po miesiącu od otwarcia rachunku, klient weźmie kredyt,pożyczkę lub karty kredytowe na kwotę minimum 5000 zł. Zgodnie z regulaminem z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w okresie pomiędzy 1 lipca 2018 r., a dniem rozpoczęcia promocji posiadali w banku rachunek firmowy.

Konto Przekorzystne Biznes jest przeznaczone dla firm z rocznymi obrotami do 5 milionów złotych. Start-upy są przez rok zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku, a mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo jej uniknąć, spełniając tylko jeden z pięciu warunków:

  • wpływy na konto minimum 2000 zł miesięcznie,
  • jeden wpływ z terminala płatniczego, jeden przelew do ZUS albo US,
  • jedna transakcja walutowa lub zapłata jednej raty leasingu w Pekao Leasing.

Załóż przekorzystne konto w Pekao