Dzięki temu maszyny producenta będą brały czynny udział w poprawie jakości pieniądza na polskim rynku.

Duże zmiany w obrocie gotówkowym na polskim rynku

Narodowy Bank Polski, by zadbać o wartość pieniądza, jego jakość i bezpieczeństwo, wprowadza standaryzację procesów i dostosowuje rynek polski do procedur funkcjonujących w Unii Europejskiej. W tym celu 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa NBP Nr 19/2016, które dotyczy sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki. Działania w celu przygotowania banków i firm obsługujących gotówkę do jego wdrożenia są podejmowane już od 2014 roku.

Firma NCR jako pierwsza przeszła testy maszyn samoobsługowych, które zostały dostosowane do Zarządzenia w zakresie poprawnego rozpoznawania i zatrzymywania banknotów fałszywych oraz sortowania banknotów różnej jakości obiegowej. Dzięki temu maszyny NCR będą teraz brać czynny udział w misji NBP, która ma na celu poprawienie jakości pieniądza na rynku – będą zatrzymywać podejrzane banknoty, a ostatecznej weryfikacji dokona bank centralny. Modele pomyślnie przetestowanych urządzeń do obsługi banknotów są opublikowane przez NBP.

Zrealizowane testy wpisują się w szereg działań podejmowanych w celu dostosowania Polski do standardów GS1 w obszarze sprawności i bezpieczeństwa przepływu gotówki, spełnienia kryteriów jakości obiegowej banknotów, umożliwienia odprowadzania banknotów i monet do NBP w jednym strumieniu, standaryzacji zawartości opakowań banknotów pobieranych bądź odprowadzanych do NBP czy wprowadzenia nowych opakowań banknotów.

NCR Polska/RT