Linx to jeden z międzynarodowych dostawców rozwiązań z zakresu usług transmisji danych i operator data center. Od 2006 roku, udziałowcem tej firmy w ok. 21 proc. był ATM SA, który został z kolei w październiku 2020 roku sprzedany przez MCI.EuroVentures i Mezzanine Management platformie Global Compute Infrastructure LP, wspieranej przez Goldman Sachs Merchant Banking Division.

Sprzedaż spółki zależnej

Teraz Linx sprzedał swoją spółkę zależną w Rosji posiadającą data center w Moskwie i St. Petersburgu, które są ostatnimi częściami operacyjnymi całego biznesu. W związku z tym Linx wypłaci swoim udziałowcom dywidendę w wysokości ponad 50 mln EUR. Część przypadająca na MCI.EuroVentures to 36 mln złotych. Ponad połowa tej kwoty została już wypłacona, a pozostała część zostanie wypłacona w ciągu kilku najbliższych lat.

MCI Capital będący głównym inwestorem w MCI.Euroventures jest funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen o łącznej wartości 2,3 mld zł. MCI koncentruje się na firmach, dla których cyfryzacja jest podstawą ich modeli biznesowych (m.in. handlu detalicznym, usługach finansowych, TMT, opiece zdrowotnej oraz transporcie i logistyce). Niedawno MCI przejęło czeski insurtech Klik.