Nowy właściciel inwestuje w polskie młode firmy technologiczne w celu wykorzystania ich potencjału nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym. Stąd inwestycja w IAI i plan, aby zdjąć ją z małego rynku NewConnect, a następnie przygotować do dalszego rozwoju i podboju rynków zagranicznych. Za rozwój IAI nadal będą odpowiedzialni dotychczasowi akcjonariusze i założyciele: Paweł Fornalski i Sebastian Muliński, którzy pozostaną w spółce.

Rentowny biznes

Początkowo subfundusz MCI.EV nabył 2% udziałów od Pawła Fornalskiego i Sebastiana Mulińskiego, którzy zobowiązali się do przymusowego wykupu akcji pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych i odsprzedania pakietu kontrolnego funduszowi inwestycyjnemu MCI Capital, czyli łącznie 51% udziałów za 140 mln złotych. Fundusz wejdzie w posiadanie pakietu większościowego po dokonaniu kilku operacji finansowych.

Polski startup IAI w pierwszej połowie roku generował przychody ze sprzedaży na poziomie 19,5 mln zł (o 60% więcej niż w roku ubiegłym), a zysk operacyjny netto spółki  wyniósł 3,9 mln zł, (o 39% więcej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego). To właśnie tak pozytywne dane i przyszłościowa branża skłoniły MCI Capital do wykupienia i zainwestowania w IAI po zawyżonej cenie, płacąc około 39,3%. więcej za jedną akcję dotychczasowym akcjonariuszom.

Założyciele firmy zawdzięczają swój sukces stworzeniu oprogramowania opartego na modelu SaaS: platformy do prowadzenia sklepów internetowych (IAI-Shop.com) oraz do zarządzania obiektami hotelowymi (IdoSell Booking), która ułatwia płatności, rezerwacje, pozycjonowanie oraz dostawy itd. Właściciele, którzy otworzyli swoje sklepy internetowe na oprogramowaniu IAI osiągają roczny obrót na poziomie 4,5 mld zł.