mojeID to bezpieczne narzędzie do potwierdzania tożsamości przez internet dostarczane przez KIR. Pozwala klientowi uwierzytelnić się w portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób, który jednoznacznie potwierdza jego tożsamość. Potwierdzenie to odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot – dostawcę tożsamości, np. bank. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia klienta umożliwia zdalne załatwienie formalności, które dotychczas wymagały osobistego potwierdzenia danych w punkcie obsługi lub kontaktu z kurierem. Medicover Polska to pierwszy prywatny podmiot z branży medycznej w Polsce, którego klienci będą mogli korzystać z mojeID.

– Znaczenie usług zdalnych w opiece zdrowotnej systematycznie rośnie i przewidujemy, że w kolejnych latach będzie rozwijać się równie dynamicznie. Telemedycyna, czyli porady medyczne i kontakt z lekarzem za pośrednictwem telefonu, czatu i wideorozmowy już dziś stanowią blisko 40 proc. wszystkich odbywanych u nas wizyt. Mając tę świadomość, jako pierwsza prywatna firma medyczna, zdecydowaliśmy się na wdrożenie usługi mojeID. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci w całej Polsce będą mieli ułatwione korzystanie z naszych usług telemedycznych – mówi Artur Białkowski, Członek Zarządu Medicover sp. z o.o., dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych.

Medicover wdraża mojeID

Pacjenci Medicover Polska będą mogli skorzystać z mojeID, aby potwierdzić swoją tożsamość online i otrzymać dostęp do portalu pacjenta Medicover OnLine i aplikacji mobilnej Medicover bez konieczności odwiedzania recepcji centrum medycznego.

Kierownik ds. Serwisów Internetowych, Medicover Polska, Magdalena Dębowska dodaje – Rozwijając narzędzia cyfrowe w centrum zainteresowania zawsze stawiamy użytkownika, czyli pacjenta. Chcąc zaangażować naszych pacjentów w proces zarządzania swoim zdrowiem, staramy się, aby nasze rozwiązania były przyjazne, użyteczne i intuicyjne. Jesteśmy przekonani, że mojeID będzie wspierać nas w realizacji tych działań.

– mojeID jest rozwiązaniem znakomicie dopasowanym do potrzeb sektora usług medycznych w Polsce. Dla rozwoju tego segmentu rynku krytyczne są kwestie zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych, szczególnie w kontekście usług świadczonych online. Mamy pełną świadomość wagi tego zobowiązania – podkreśla Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – Udostępnienie usługi mojeID w Medicover Polska jest dowodem zaufania dla kompetencji KIR we wdrażaniu zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych – dodaje Piotr Alicki.

Łatwiejsza identyfikacja klienta

mojeID zapewnia komercyjnym operatorom usług medycznych możliwość budowy przewagi konkurencyjnej poprzez usprawnianie obsługi pacjentów i rozwój katalogu usług dostępnych online. W praktyce, wdrożenie usługi oznacza np. łatwiejszą identyfikację pacjenta, a tym samym przyspiesza proces rejestracji do usług medycznych. Zapewnia także możliwość udostępniania online wrażliwych danych medycznych, np. wyników badań, przy zachowaniu najwyższych standardów  bezpieczeństwa.

Zainteresowanie Polaków usługami udostępnianymi zdalnie zostało potwierdzone przez powszechne wykorzystywanie usług z obszaru e-państwa: m.in. składania wniosków o dowód, prawo jazdy, dostęp do Internetowego Konta Pacjenta czy ZUS. Dzięki mojeID szybkie i bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników będzie w sposób zrównoważony wspierało procesy cyfryzacji zarówno w sektorze prywatnym i publicznym. Wykorzystanie rozwiązania KIR poprawia efektywność biznesową dzięki usprawnieniu i uproszczeniu procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami. mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości w relacjach z sektorem komercyjnym i podmiotami administracji publicznej. Z mojeID mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego i Banku Pekao S.A. (dostawcy tożsamości) oraz PGNiG Obrót Detaliczny (dostawcy usług komercyjnych).