Najpierw w ramach bankowości internetowej i mobilnej można było podejrzeć stan rachunku bankowego w innym banku. Było to statyczne rozwiązanie, którego główną funkcją było to, że klient nie musiał logować się do kilku aplikacji bankowych by podsumować stan swoich finansów.

Takie cuda umożliwia PSD2

Millennium poszło o krok dalej i daje klientom możliwość zlecania przelewów ze swoich rachunków w innych bankach z poziomu Millenetu. Co to oznacza? Np. jeśli klient Millennium posiada rachunek w innym banku (na razie tylko PKO BP) i sparuje te konto w ramach Millenetu, to będzie mógł nie wychodząc z bankowości elektronicznej Millennium, zlecić przelew z PKO BP. Takie możliwości daje PSD2, a w zasadzie PIS, czyli payment initiation service.

– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że dyrektywa PSD2 otwiera przed nami ogromne możliwości. Dzięki niej proponujemy usługi dotychczas niespotykane na rynku. Po udostępnieniu Finansów 360°, dzięki którym klient może zobaczyć w swojej bankowości elektronicznej stan środków i historię transakcji na swoich rachunkach w innych bankach, przyszedł czas na możliwość zainicjowania transakcji z tych rachunków. Zastosowane rozwiązania powodują, że przejście przez proces jest bardzo przyjazne dla klienta i nie budzi jego wątpliwości na żadnym etapie  – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Na razie tylko PKO BP

W ramach nowej usługi pierwsza grupa klientów Banku Millennium, którzy mają dodane do swojej bankowości elektronicznej konta innych banków, może obecnie zlecić w Millenecie przelew krajowy ze swoich kont prowadzonych w PLN w PKO BP. Usługa będzie stopniowo udostępniana kolejnym grupom klientów i rozwijana o rachunki kolejnych banków oraz inne rodzaje transakcji. Planowane jest  też udostępnienie funkcjonalności w aplikacji mobilnej.

Po zalogowaniu się i potwierdzeniu operacji metodą autoryzacyjną używaną w danym banku, klient zostanie z powrotem przeniesiony do Millenetu. W Millenecie wszystkie zainicjowane w ten sposób transakcje będą widoczne w sekcji Płatności > Zainicjowane płatności.