Kwestie związane z pensją minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co ważne przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Czytaj także: Polski fintech na prestiżowej liście 2017 KPMG Fintech100

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Warto również wspomnieć, że wysokość najniższej płacy można ustalić w zależności od wymiaru etatu posiadanego przez pracownika. Oznacza to, że osoba pracująca przykładowo ½ etatu najmniej może otrzymać 1 050 zł.

Ważne!

W przypadku zleceniobiorców również została ustalona minimalna stawka za jedną godzinę pracy, która w 2018 roku wyniesie 13,70 zł.

Nowa wysokość wynagrodzenia za pracę obowiązuje od 1 stycznia, nie oznacza to jednak, że pracownicy otrzymujący wynagrodzenie z przesunięciem za grudzień dostaną już wyższą wypłatę.

Czytaj także: Problemy z kupnem mieszkania? Ten startup znalazł rozwiązanie

Wynagrodzenie minimalne od strony pracownika

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z początkiem roku mogą liczyć na podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 100 zł brutto. Jak to wpłynie na wysokość wynagrodzenia jakie otrzyma od pracodawcy? Porównanie znajduje się w poniższej tabeli:

 Kategoria  2017 r.
 2018 r.
 Wynagrodzenie minimalne  2000,00 zł  2100,00 zł
 Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)  195, 20 zł  204,96 zł
 Ubezpieczenie rentowe (1,5%)  30,00 zł  31,50 zł
 Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)  49,00 zł  51,45 zł
 Ubezpieczenie zdrowotne (9%)  155,32 zł  163,09 zł
 Podatek dochodowy*  111,00 zł  119,00 zł
 Wynagrodzenie netto  1 459,48 zł  1 530,00 zł

* standardowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

Z powyższego wyliczenia wynika, że w 2018 roku pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne dostanie około 70,00 zł więcej niż w roku poprzednim.

Czytaj także: Terminale to obowiązek. Jest projekt nowej ustawy

Wynagrodzenie minimalne od strony pracodawcy

Zwiększająca się rok rocznie pensja minimalna nie oznacza tylko podwyżki dla pracownika. Przedsiębiorcy muszą być przygotowani, że koszty zatrudnienia pracownika nie zwiększą się tylko o 100 zł. Od kwoty podwyżki są bowiem opłacane składki, które pracodawca finansuje z własnych środków

 Kategoria  2017 r.  2018 r.
 Wynagrodzenie minimalne  2 000,00 zł  2 100,00 zł
 Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)  195,20 zł  204,96 zł
 Ubezpieczenie rentowe (6,5%)  130,00 zł  136,50 zł
 Ubezpieczenie wypadkowe (1,80%*)  36,00 zł  37,80 zł
 Fundusz Pracy (2,45%)  49,00 zł  51,45 zł
 FGŚP (0,10%)  2,00 zł  2,10 zł
 Koszt zatrudnienia pracownika  2 412,20 zł  2 532,81 zł

* standardowa stawka ubezpieczenia wypadkowego

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku zwiększy się o około 120,00 zł.