Ma także doprowadzić do sytuacji, w której jak najwięcej podmiotów może skorzystać z Publicznej Chmury Obliczeniowej lub Rządowej Chmury Obliczeniowej – czytamy w komunikacie.

Upowszechnienie chmury publicznej w administracji

Według resortu cyfryzacji zostanie to osiągnięte poprzez:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej,
  • obniżenie kosztów przetwarzania danych,
  • podniesienie efektywności wydatkowania środków w projektach zawierających elementy infrastruktury IT,
  • skrócenie czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych dzięki szybszemu udostępnianiu wymaganej infrastruktury IT,
  • ograniczenie zjawiska wielokrotnego gromadzenia tych samych danych w środowiskach informatycznych,
  • zniesienie barier technologicznych w przypadku rejestrów publicznych,
  • upowszechnienie modelu chmury obliczeniowej, jako głównego sposobu realizacji systemów teleinformatycznych państwa (w tym również zmiana technologii wytwarzania oprogramowania).

Chmurę publiczną powinniśmy rozumieć jako usługi obliczeniowe, oferowane przez dostawców z innych firm za pośrednictwem publicznego Internetu. W ten sposób są dostępne dla każdego, kto chce ich używać lub je kupić.

Rządowa Chmura Obliczeniowa jest natomiast wspólna dla administracji publicznej i przeznaczona do wyłącznego użytku przez określoną grupę organizacji mających wspólne założenia (m.in. misję, wymagania bezpieczeństwa, politykę, zgodność z regulacjami).

Czym jest WIIP?

  • Inicjatywa WIIP jest realizowana od 2019 r. Jej celem jest podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej i optymalizacja kosztów ich utrzymania.
  • WIIP zakłada optymalizację istniejących zasobów teleinformatycznych i aplikacji w administracji publicznej przez dostarczanie nowoczesnych i optymalnych kosztowo technologii informatycznych.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (ID409) znajduje się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – nr ID409. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (ID409) (bip.gov.pl).