Od lipca tego roku Compensa Życie oferuje swoim klientom możliwość zawarcia tzw. polisy mobilnej w przypadku dwóch produktów ubezpieczeniowych: Między Nami i Między Nami Gold. Cały proces przesyłania niezbędnych dokumentów czy zatwierdzania wymaganych oświadczeń i zgód przeprowadzany jest online, a spotkanie z doradcą i analiza potrzeb może być zrealizowana np. przez telefon. Polisa wystawiona zostaje w momencie opłacenia przez klienta pierwszej składki.

Kolejny krok w stronę dygitalizacji

-Polisa mobilna w ofercie Compensy Życie to kolejny krok w stronę digitalizacji, która dla wielu klientów jest już czymś oczywistym i odpowiada ich przyzwyczajeniom. Dzięki temu ubezpieczenie na życie można zawrzeć właściwie wszędzie, warunkiem jest dostęp do Internetu. Dla nas jest to ważne także ze względu na duże ograniczenie zużycia papieru – ten trend realizujemy w Compensie już od kilku lat – komentuje Damian Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group.

Dzięki wprowadzeniu polisy mobilnej doradca nie musi już skanować dokumentów z odręcznym podpisem klienta i wysyłać ich do Ubezpieczyciela. Na bieżąco ma też wgląd do informacji, co dzieje się z wnioskiem jego klienta, czy został zaakceptowany, czy przekazany do underwritingu medycznego. Wszystkie procesy dzieją się automatycznie, co pozwala oszczędzić czas a także otwiera możliwość dotarcia do klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście spotkać się z doradcą.

Poza polisą mobilną w Compensie Życie istnieje także możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem kodu SMS, który zastępuje podpis klienta w trakcie bezpośredniego spotkania doradcy z klientem. Polisa SMS umożliwia klientowi zaakceptowanie oferty i wniosku kodem autoryzacyjnym oraz podgląd i pobranie polisy poprzez SMS. Ponadto w Compensie Życie nadal istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w formie tradycyjnej. Forma zawarcia ubezpieczenia zależy od potrzeb i możliwości klienta.