Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że e-licytacje komornicze nieruchomości to jedna z wielu technologicznych zmian wprowadzonych w roku 2021 – obok takich systemów jak e-doręczenia, czy e-KRS.

Jak przebiega e-licytacja?

Warunkiem udziału w przetargu elektronicznym jest utworzenie indywidualnego konta w systemie. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (elicytacje.komornik.pl) co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

Przetarg odbywa się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W przypadku prowadzenia egzekucji przez kilku wierzycieli jest prowadzony na wniosek jednego z nich. W obwieszczeniu o licytacji, które zamieszcza komornik, każdy może zapoznać się z opisem i oszacowaniem nieruchomości. Nie pojawia się imię i nazwisko dłużnika.

W licytacji można wziąć udział po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie. Przetarg trwa przez tydzień. Aby zapewnić dostępność licytantom, komornik wyznacza taki termin przetargu, aby rozpoczęcie i zakończenie przypadało pomiędzy godziną 9-14 w dni robocze. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była najwyższa w chwili zakończenia przetargu.

– Obecnie możemy elektronicznie licytować 247 ruchomości i 46 nieruchomości. Są wśród nich domy, mieszkania, działki czy budynki gospodarcze. Zachęcam wierzycieli, by korzystali z tego systemu – mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.