Usługa jest całkowicie bezpłatna. Wniosek składamy elektronicznie, który potwierdzany jest Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Przedsiębiorca, który otrzyma zaświadczenie elektronicznie może się nim posługiwać tak samo jak papierowym.

Sprawę można załatwić w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu. Przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie online tylko w sytuacji, gdy jest zgłoszony jako płatnik do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS). W przeciwnym razie zamiast zaświadczenia o niezaleganiu, przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie stwierdzające, że jego firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek KSI ZUS.

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu

Po złożeniu wniosku urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na koncie płatnika składek. Jeśli na koncie nie będzie zadłużenia – przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zaświadczenie w formie elektronicznej jest równoważne papierowemu, ale jeśli kontrahent będzie mieć wątpliwości to może je sprawdzić na platformie służącej do elektronicznej weryfikacji zaświadczeń o niezaleganiu. Urząd na wydanie zaświadczenia ma 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawie, która nie budzi wątpliwości urzędu, zaświadczenie otrzymasz jest przesyłane od razu.