Europejski Bank Centralny niedawno ostrzegał, że niektóre spółki zależne Sbierbanku są zagrożone upadłością. Wskazywał przy tym na ich problemy z utrzymaniem płynności. Zostały one spowodowane restrykcjami nałożonymi na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Dotknięty sankcjami Sbierbank opuszcza Europę

Rosyjski gigant poinformował, że banki z jego grupy odnotowały znaczący odpływ gotówki. Ich aktywa nie są w stanie zapewnić im dłużej płynności. Poziom kapitału powinien być jednak wystarczający do pokrycia wypłat dla deponentów. Sbierbank dotąd prowadził swoją działalność m.in. w Austrii, Chorwacji, Słowenii, Niemczech i na Węgrzech.

Jak podaje serwis bankier.pl, wobec chorwackiej i słoweńskiej filii banku wszczęto już procedurę uporządkowanej likwidacji. Mają one zostać przejęte przez inne instytucje. W Chorwacji będzie to miejscowy bank pocztowy (Hrvatska Poštanska Banka), a w Słowenii — Nova Ljubljanska Banka.

Reuters donosi, że co prawda moskiewska giełda wstrzymała obrót akcjami by zapobiec odpływowi kapitału, ale papiery Sbierbank notowane w Londynie straciły całą swoją wartość, spadając niemal do zera. Ponadto agencja informuje, że wyjście banku z Europy nie ma wpływu na jego działalność w Szwajcarii.