– Gotówka jest najpowszechniejszym sposobem dokonywania płatności w Polsce. 98 procent Polaków korzysta z gotówki, zaś z karty – 76 procent. Połowa płatności gotówkowych była dokonywana w miejscu, gdzie dostępny był również terminal. Udział gotówki w płatnościach zmniejsza się, lecz nadal jest bardzo wysoki – mówił prezes Glapiński.

NBP wspiera obrót bezgotówkowy

-NBP jest w pełni świadomy wagi i roli, jaką obecnie odgrywają płatności bezgotówkowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce, który stanowi – można powiedzieć – krwiobieg gospodarki. Pragnę wyraźnie podkreślić, że NBP nigdy nie sprzeciwiał się i nie sprzeciwia się rozwojowi obrotu bezgotówkowego, lecz zawsze wspierał jego rozwój i nadal zamierza działać na jego rzecz -mówi prezes NBP. – Gotówka jest wciąż najpowszechniejszym sposobem dokonywania płatności w Polsce – dodaje.

W 2020 11,5% Polaków nie posiadało konta bankowego a 18% nie posiadało karty płatniczej. Mogli oni płacić tylko gotówką. Z brakiem akceptacji gotówki spotkało się 8 procent respondentów. NBP chce przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu takich osób.

Niektóre kraje wprowadzały przepisy ograniczające obrót gotówkowy, ale zdaniem NBP nie jest to dobry kierunek. Gotówka jest potrzebna także w przypadku awarii bankowych, ataków hakerskich czy klęsk żywiołowych – tłumaczył prezes NBP na IX Cashless Congress.

Ustawowa gwarancja dostępu do gotówki

Prezes Glapiński zwracał uwagę, że szwedzki bank centralny dokonał zmian ustawowodawczych, zabezpieczając obywatelom dostęp do gotówki. Taki cel ma także rząd Wielkiej Brytanii. Narodowy Bank Polski również prowadzi prace nad zagwarantowaniem dostępu do obrotu gotówkowego. Prezydent, na wniosek prezesa NBP, skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która ma zapewnić akceptację gotówki i umożliwienie wypłat pieniędzy z banku.

Kilka miesięcy temu Narodowy Bank Polski zapowiedział także wprowadzenie narodowej strategii bezpieczeństwa gotówki. Prace mają polegać na na zapewnieniu powszechnej akceptacji pieniądza gotówkowego, niezakłóconego dostępu klientów banków do ich oszczędności w formie gotówki, jej fizycznego bezpieczeństwa oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych dla funkcjonowania obrotu gotówkowego. Prezes Glapiński oczekuję, że projekt strategii zostanie przedłożony Zarządowi NBP przez Radę ds. Obrotu Gotówkowego w IV kwartale tego roku.

– Dbałość o bezpieczeństwo obrotu gotówkowego nie może być przedstawiane jako działanie mogące sprzyjać rozwojowi „szarej strefy”. Nie jest to bowiem działanie, którego celem jest wyparcie instrumentów bezgotówkowych czy przyzwolenie na nierejestrowanie dokonywanych rozliczeń pieniężnych, lecz wyznaczenie bezpiecznego standardu i ustalenie regulacji zapewniających możliwość nieutrudnionego posługiwania się gotówką. Pragnę także podkreślić, że NBP rozumie potrzebę walki z szarą strefą i wspiera wszelkie działania rządu ograniczające te zjawiska – mówił prezes NBP podczas IX Cashless Congress.

Z kolei Fundacja Polska Bezgotówkowa odpowiedziała na propozycję NBP stanowiskiem wysłanym do Ministerstwa Finansów, w którym stwierdza, że obrót gotówkowy w Polsce nie jest zagrożony i powinniśmy dążyć do równouprawnienia różnych form płatności.