Nexera otrzyma finansowanie w postaci kredytu  inwestycyjnego oraz kredytu odnawialnego, który zostanie przeznaczony na rozwój infrastruktury światłowodowej w Regionach Nexery. Pozyskane środki pozwolą firmie przekroczyć liczbę 700 tys. adresów, które znajdą się w zasięgu sieci światłowodowej operatora. Lista kredytodawców Nexery obejmuje 5 banków: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank PKO BP, Santander, BGK oraz ING.

Milion gospodarstw domowych objętych siecią

Plan operatora zakłada docelowo objęcie siecią światłowodową ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz jednostki edukacyjne w blisko 2 000 lokalizacji w 4 regionach Polski: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Łódzkim oraz Kujaw z Pomorzem i Mazowszem. Szacowany koszt inwestycji to blisko 3 miliardy złotych. Na koniec czerwca 2021 r. Nexera posiadała około 200 000 gospodarstw domowych w ramach sieci wybudowanej lub zakupionej ze środków własnych.

Oprócz finansowania przyznanego od konsorcjum banków firma pozyskała także 700 mln zł finansowania ze środków unijnych (środki przeznaczone są na budowę sieci znajdujących się w programie POPC). Pozostałą część finansowania, niezbędną do realizacji założonego celu, zapewniają udziałowcy firmy Nexera: Infracapital oraz Nokia.

Strategia firmy

– Nexera to stosunkowo nieduża organizacja, zatrudniająca nieco ponad 20 osób, o regionalnej skali działania. Natomiast pozyskane finansowanie dłużne sytuuje nas na poziomie największych podmiotów w kraju. To niewątpliwy sukces na polskim rynku, który pokazuje, że jesteśmy wiarygodną organizacją z ogromnym potencjałem, co potwierdziły wiodące instytucje finansowe – mówi Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych w Nexerze.

– Za naszym sukcesem stoi dobrze opracowany plan biznesowy, realna i skuteczna strategia firmy oraz innowacyjny sposób działania naszej organizacji, oparty na modelu „agile”, który pod wieloma względami stał się benchmarkiem dla innych operatorów na rynku – dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

– Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli kontynuować rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam. Są to miejsca (głównie tereny wiejskie i małe miejscowości w Polsce), które nie mają jeszcze dostępu do internetu szerokopasmowego. Doświadczenia ostatniego roku pokazały nam, że budowa światłowodu jest pilną inwestycją oraz podstawowym i kluczowym elementem infrastruktury miejskiej i wiejskiej, tak jak dostęp do innych mediów: prądu czy wody – podkreślają Członkowie Zarządu Nexery.