W wywiadzie udzielonym dla Dziennika Gazety Prawnej Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz odniosła się do kontrowersyjnej propozycji UOKiK-u, która zakładała wprowadzenie bezwarunkowych wakacji na rok dla wszystkich kredytobiorców. Z wypowiedzi Emilewicz wynika, że pomysł ten nie znajdzie się w finalnej wersji projektu.

Kontrowersyjny UOKiK

UOKiK chciał wprowadzenia wakacji kredytowych dla wszystkich kredytobiorców na rok – wystarczyłoby złożyć wniosek do kredytodawcy. Nie miałoby przy tym znaczenia, czy klient faktycznie odczuł negatywne skutki ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Dodajmy, że już teraz banki i instytucje pożyczkowe, bez zmian ustawowych, oferują odroczenie spłat kredytów na podstawie uproszczonych wniosków składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kolejna propozycja UOKiK zakłada obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych. Branża consumer finance zauważa, że obniżka może doprowadzić do upadku legalnych pożyczkodawców, a to spowoduje niekontrolowany wzrost szarej strefy. Inne propozycje UOKiK zakładają m.in. umożliwienie ustawienia cen maksymalnych dla niektórych grup produktów – z zapisu wynika, że chodziłoby o produkty istotne z medycznych i strategicznych powodów, ale jest on tak sformułowany, że równie dobrze może chodzić o każdy produkt i usługę istotną dla gospodarstw domowych.

/LP, Fintek