Według danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2020 r. wartość aktywów trwałych finansowanych za pomocą leasingu lub pożyczki wyniosły 70 mld zł. Dynamika wzrostu w ubiegłym roku zatrzymała się na  poziomie -10,1% r/r. Szacuje się, że w 2021 r. wskaźnik ten może wzrosnąć do +11%, a łączna wartość finansowania przekroczy 77,8 mld zł. Z analizy ZPL wynika, że w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi starty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu. 

Leasing w czasach pandemii

Z całą pewnością dużą rolę odegra tu gałąź leasingu online. Jak pokazują dane, handel i usługi z każdym dniem coraz bardziej przenoszą się do kanału online i wypierają stacjonarny model sprzedaży. Zachowanie konsumentów podczas pandemii zmieniło się diametralnie i wymusiło na handlowcach dostosowanie się do ich potrzeb w czasie lockdownu. Na rynku pozostali jedynie Ci, którzy dali klientom szanse na bezpieczne zakupy i wsłuchali się w ich potrzeby. Z raportu opracowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wynika, że w wyniku pandemii, 27 proc. Polaków częściej dokonuje zakupów online.

Jak wynika z badania Komisji Europejskiej (SAFE 2020), mimo trudnej sytuacji w gospodarce i zmniejszonego ruchu inwestycyjnego, 63% polskich przedsiębiorców, z sektora MŚP, uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania i rozważa skorzystanie z niego w przyszłości.

Usługi online to must-have

Klient w pandemicznej rzeczywistości wymaga przede wszystkim w pełni zdalnego dostępu do usług, które do tej pory wymagały bezpośredniego kontaktu z pracownikiem obsługi w firmie leasingowej. Istotne są dla niego takie udogodnienia jak dyspozycyjność 24h, możliwość wystawiania i otrzymywania elektronicznych faktur, wnioskowanie i zawarcie umowy online oraz nieograniczony dostęp do danych dotyczących umów. Przydatna okazuje się tu także technologia Responsive Web Design, która zapewnia wygodne korzystanie z tych wszystkich funkcji na dowolnym urządzeniu (laptop, tablet, smartfon) i w dowolnym miejscu. Potwierdzają to eksperci z firmy Ailleron, którzy konsekwentnie wspierają zdalną obsługę klientów firm leasingowych za pośrednictwem w pełni on-linowych rozwiązań.  

Trend zakupowy przedsiębiorców przebiega podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych – kieruje się w stronę usług online. Dotychczasowa powściągliwość firm leasingowych do inwestycji w rozwiązania umożliwiające zdalny proces zakupowy mogła być spowodowana zachowaniem klientów określanym jako ROPO (Research Online, Purchase Offline). Jest to skłonność do poszukiwania produktów w źródłach internetowych, przy jednoczesnej niechęci do finalizowania transakcji online. Trend ten był widoczny choćby w przypadku zakupu samochodów. Jego źródłem jest zarówno brak odpowiednich narzędzi IT po stronie firm leasingowych, jak i obawy klientów przed wirtualnym finalizowaniem transakcji – komentuje Paweł Krasuski Executive Sales Director at LeaseTech Ailleron.

-Od 2019 roku konsekwentnie pracujemy nad narzędziami umożliwiającymi dokonywanie zakupów online, co pozwoliło nam być przygotowanym na obecne potrzeby naszych klientów. Dużym wyzwaniem w budowie zdalnego procesu leasingowego są m.in. ograniczenia regulacyjne, takie jak konieczność tradycyjnego podpisania umowy. W pracach projektowych koncentrowaliśmy się na  poszukiwaniu sposobu weryfikacji i autentykacji danych klientów, wykorzystaniu mechanizmu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz na próbach sprzężenia systemów bankowych (bankowości elektronicznej) z procesem sprzedaży firm leasingowych. Ostatecznie udało nam się opracować produkt, który nie tylko spełnia wymagania naszych klientów, ale został przez nich wysoko oceniony pod względem atrakcyjności w obszarze UI i UX – dodaje.    

Przyszłość leasingu online

Liczba osób odwiedzających salony samochodowe w styczniu 2021 zmniejszyła się o 43,9 proc. (w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.). Klienci przed pandemią mimo wybranej marki samochodów odwiedzali salony konkurencji. Teraz – znajdują więcej informacji w Internecie i przychodzą do jednego miejsca. Jeśli auto spełnia ich oczekiwania, nie szukają dalej.

Dziś możemy obejrzeć konkretny samochód bez przychodzenia do salonu. Rozwiązaniem stosowanym przez wielu dealerów jest sprzedaż przez zainicjowanie kontaktu w zdalnych kanałach komunikacji np. na WhatsApp. Są w stanie w ten sposób np nie tylko dokonać prezentacji pojazdu, ale także rozpocząć i kontynuować proces zakupowy.

Pandemia niewątpliwie odegrała istotną rolę w podejściu do digitalizacji procesów zakupowych w firmach leasingowych. Pomimo kryzysu, branża leasingowa  ma duże szanse na rozwój i dalsze sukcesy a to m.in. dzięki narzędziom, o których wspomina ekspert z Ailleron. Cel jest jeden – zminimalizowanie negatywnego wpływu covid-19 i upewnienie się, że firmy leasingowe rosną w siłę dzięki wdrażaniu technik i narzędzi, które złagodzą skutki kryzysu.