Od 12 stycznia br. Santander Bank Polska zmienił warunki oferty kredytów mieszkaniowych. Teraz marża dla kredytów o wartości od 100 tysięcy złotych jest niższa i zależy od wkładu własnego klienta oraz aktywnego korzystania z innych produktów i usług banku. Na wysokość marży wpływ ma wskaźnik LTV, określający procentowy stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Santander obniża marże kredytów mieszkaniowych

Najkorzystniejsze warunki kredytów mieszkaniowych Santander Bank Polska proponuje stałym klientom. Najniższe marże oferowane są klientom Select, których dochód miesięczny przekracza 10 tys. złotych (lub 15 tys. zł łącznie w przypadku, gdy o kredyt mieszkaniowy wnioskują wspólnie 2 osoby) lub posiadającym w banku aktywa w wysokości od 150 tys. złotych. Ponadto marża jest niższa dla tych klientów Santander Bank Polska, którzy skorzystają z dodatkowych produktów.

Dla stałych klientów Santander Bank Polska, którzy zapewnią wpływ wynagrodzenia na konto osobiste w banku, kupią ubezpieczenie Locum Comfort, posiadają lub zawrą umowę o kartę kredytową, i zadeklarują korzystanie z tych produktów przez kolejne 5 lat i spełnią określone warunki wskazane w umowie, marże kształtują się następująco:

Marze kredyt mieszkaniowy Santander

Marże dla nowych klientów, którzy nie posiadali konta osobistego od co najmniej 4 miesięcy w Santander Bank Polska, są wyższe o 0,1 p.p. Ponadto oferta kredytów mieszkaniowych przekraczających 80% wartości nieruchomości (od 80% LTV) dostępna jest tylko dla stałych klientów banku. Dodatkowo, wszyscy klienci nie płacą prowizji od udzielenia kredytu mieszkaniowego, jeśli zdecydują się na zakup ubezpieczenia Spokojna Hipoteka.

To już kolejna w ostatnich miesiącach korzystna dla klientów zmiana oferty kredytów hipotecznych w Santander Bank Polska. W listopadzie 2020 roku obniżone zostały marże dla klientów aktywnie korzystających z innych produktów i usług banku, a także oprocentowanie kredytów ze stałą stopą oprocentowania na okres 5 lat.