Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przeniesienie kredytu do Alior Banku, będą mogli ubiegać się o kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt nieodnawialny, spłacany w ratach, na cele związane z bieżącą działalnością firmy (Bizneskredyt). Dla refinansowanego zobowiązania bank zaproponuje marżę niższą nawet o 50 proc.

Promocja dla mikroprzedsiębiorców od Alior Banku

Dla kredytu w rachunku bieżącym do 200 tys. zł, wyniesie ona co najmniej 3 proc. Natomiast dla kwot powyżej 200 tys. zł – minimum 2 proc. W przypadku spłaty zobowiązania w formie kredytu ratalnego, marża wyniesie minimum 3 proc. Maksymalna refinansowana kwota kredytu wynosi 1 mln zł. Decyzję kredytową przedsiębiorca otrzyma w 20 minut. Zabezpieczeniem finansowania jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt mogą refinansować firmy o przychodach ze sprzedaży nie większych niż 5 mln zł za ostatni zakończony rok obrotowy. Promocyjne warunki otrzymają przedsiębiorcy, którzy otworzyli bieżący rachunek firmowy w Alior Banku 1 grudnia 2022 r. lub później i 30 listopada 2022 r. nie posiadali żadnego produktu w tym banku lub na dzień 30 listopada 2022 r. posiadali rachunek firmowy w Alior Banku, ale nie posiadali i nie posiadają w tym banku produktów kredytowych.

Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od pozytywnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Oferta jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich Alior Banku.