Dodatkowo uczestnikom promocji, którzy posiadają firmową kartę debetową Mastercard z Plusem, bank może opłacić składkę za jedną umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Promocja „Plusy Karty z Plusem” potrwa do końca marca 2024 roku.

Plusy Karty z Plusem – nowa promocja Alior Banku

Alior Bank zwróci przedsiębiorcom do 1 tys. zł (do 200 zł miesięcznie) za zakupy na stacjach paliw opłacone kartą z Plusem. Wystarczy, że spełnią oni określone warunki, czyli w danym miesiącu rozliczeniowym dokonają transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych na kwotę 500 zł (łącznie wszystkimi kartami z Plusem wydanymi do rachunku firmowego) i wykonają minimum jeden przelew do ZUS lub US. Po spełnieniu wymogów klient może liczyć na zwrot w każdym z pięciu kolejnych miesięcy rozliczeniowych od momentu zawarcia umowy o kartę z Plusem.

Oprócz tego Alior Bank do końca marca 2024 roku będzie opłacał składkę za jedną Umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy przed lub w okresie przystąpienia do promocji zawarli za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia. Bank zapłaci w danym miesiącu objętym promocją jedną składkę ubezpieczeniową, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym firma wykona minimum 10 transakcji bezgotówkowych jedną z kart z Plusem – czytamy w komunikacie.

W ramach promocji ,,Plusy karty z Plusem”, bank proponuje jeszcze jedno zwolnienie z opłat. Przedsiębiorcy, którzy w okresie jej trwania zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem, do końca 2024 r., nie zapłacą miesięcznych  opłat za korzystanie z niej. Po zakończeniu okresu zwolnienia z opłat miesięczne opłaty za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierane będą zgodnie z obowiązującą dla tej karty taryfą opłat i prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu 31.12.2024 roku.