Dzięki prezentacji kursów w czasie rzeczywistym, klienci korporacyjni mBanku będą mogli śledzić dynamiczne zmiany na rynkach i podejmować decyzje o wymianie walut, korzystając z najatrakcyjniejszych ofert – czytamy w komunikacie.

Analiza w czasie rzeczywistym

Nowością jest przede wszystkim możliwość przeliczenia kwoty za zakup waluty online, co ułatwia zwiększanie świadomości cenowej korzystających z tej opcji klientów. Bezpośrednio po transakcji, użytkownicy będą mogli pobrać potwierdzenie operacji, a także skorzystać z opcji szybkiego przelewu zakupionej waluty.

Aplikacja wprowadza także funkcję, która wykracza poza typową wymianę walut. Po udanej transakcji użytkownik będzie miał możliwość przesłania środków do partnera biznesowego, a aplikacja automatycznie wskaże walutę przelewu, rachunek źródłowy i kwotę.

Użytkownicy mogą też dostosować pulpit w module do swoich preferencji, wybierając podgląd sald rachunków, ulubione pary walutowe oraz domyślne rachunki do transakcji. Pojawiła się również funkcja analizy wahania kursów w określonych przedziałach czasowych.

Nowa odsłona aplikacji jest już dostępna dla wszystkich klientów korporacyjnych ale część z wymienionych funkcji pojawi się niebawem.