Rachunek może być wspólny, co oznacza, że może korzystać z niego również dodatkowa osoba wskazana przez posiadacza, a także może zostać udzielone pełnomocnictwo do jego prowadzenia. Istnieje możliwość powiązania konta z rachunkiem oszczędnościowym Smart Saver, z którego klient może również zrealizować przelew na wybrany projekt wspierający zrównoważony rozwój, przyspieszając jego realizację.

Future w ING – nowe konto wspierające zrównoważony rozwój

Opłata miesięczna za jego prowadzenie wynosi 20 zł. Korzystanie z wszystkich bankomatów w Polsce i w obszarze SEPA jest bezpłatne, darmowe są też wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziale, przelewy online oraz pierwszy przelew realizowany w oddziale (każdy kolejny 9 zł).

Osoby, które otworzą konto Future wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO) w trakcie promocji, która trwa do 18 stycznia 2024 r. i spełnią jej warunki mogą otrzymać nawet 250 zł – czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Klient może wybrać jeden z 3 projektów realizowanych przez partnerskie fundacje. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze chce ocalić najdziksze miejsca w Polsce, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działa na rzecz lepszej ochrony ekosystemów w których żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Prowadzony przez nią projekt „Mikro rezerwaty” ma na celu stworzenie 30 mikro rezerwatów (stref ochrony) dla rzadkich gatunków ptaków, w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski.

Z kolei Fundacja Kwietna dba o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i wprowadza do polskich miast rozwiązania przyjazne naturze. Podnosi też świadomość ekologii w społeczeństwie i edukuje. Realizowany przez nią „Ogród biocenotyczny” to miejska przestrzeń publiczna o charakterze proekologicznym. Przekazane wsparcie finansowe pomoże fundacji stworzyć taki ogród o powierzchni 200 m2 w wybranym mieście.

Trzeci projekt jest prowadzony przez Fundację Grunt Od Nowa. Jej działalność skupia się na poprawie stanu gleb w Polsce. Regeneruje i ożywia tereny zielone w miastach i wspiera gospodarstwa rolne w zielonej transformacji. Jej projekt – Miejska wyspa ciepła w formie lasu kieszonkowego, tworzy strefy chłodu i chroni zasoby wodne w wybranym mieście.

Po zakończeniu zbiórki na projekt i jego realizacji klient otrzyma podsumowanie z efektami działań. Dodatkowo, bank deklaruje, że równowartość pieniędzy, które gromadzą klienci na tym koncie, przeznaczy na finansowanie budynków, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną.