Na liście znalazły się cztery nowe podmioty: Monfex, Leedia Srl, focusnews365 i investingops.

Nowe podmioty na liście

Monfex prowadzi działalność z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info. W jego przypadku zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W przypadku Leedi Srl z siedzibą w Mediolanie, padło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych) i zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W sprawie podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W przypadku strony internetowej https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Pełna treść listy ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne