Co więcej, start nowego produktu w Polsce zbiega się również z rozszerzeniem oferty dostępnych akcji ułamkowych, m.in. o spółki z GPW. Obecnie będzie to 926 spółek z parkietów zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Ponadto, dostępnych będzie 136 europejskich ETF-ów.

Akcje ułamkowe w ofercie XTB

W 2022 roku inwestorzy akcyjni w Polsce byli zainteresowani głównie znanymi, rodzimymi spółkami. Mowa tutaj o akcjach takich spółek, jak Allegro, PKN Orlen oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Firmy te mają dwie cechy wspólne – są znane dla polskich inwestorów oraz są stosunkowo tanie.

Akcje ułamkowe eliminują konieczność nabywania od razu całej akcji. W przypadku najdroższych akcji można nabyć akcje ułamkowe w XTB, czyli powiernicze prawo do części akcji lub ETF notowanych na rynkach regulowanych. Pozwala to rozpocząć inwestowanie już od niewielkiej kwoty, np. 10 złotych. Co więcej, inwestując w akcje ułamkowe, inwestorzy uzyskują proporcjonalną część korzyści ekonomicznych, takich jak dywidendy.

Warto również zwrócić uwagę, że ułamki tej samej akcji są sumowane w ramach jednego portfela inwestycyjnego. Gdy suma ułamków osiągnie wartość całkowitą, inwestor staje się pełnoprawnym właścicielem akcji danej spółki. Do tego czasu jednak właścicielem akcji pozostaje XTB, zaś inwestor dysponuje prawem powierniczym do ułamkowej części akcji.