Bank opłaci składki za ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej w danym miesiącu, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 10 transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard z Plusem – czytamy na stronie promocji.

Nowa promocja dla klientów biznesowych w Alior Banku

Firmom, które spełnią warunki akcji „Z kartą na Plusie zdrowie w bonusie”, w okresie jej trwania, Alior Bank zapłaci miesięczne składki za maksymalnie trzy pierwsze umowy ubezpieczenia. Za każdego następnego ubezpieczonego bank pobierze składkę ubezpieczeniową zgodnie z umową.

Miesięczna składka dla każdego ubezpieczonego wynosi 35 zł w wariancie podstawowym, 45 zł w standardowym i 65 zł w premium. Składka za wariant „Dziecko” to 55 zł miesięcznie. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć bezpośrednio w placówkach Alior Banku lub online w bankowości internetowej BusinessPro.

Oferta obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała oraz opiekę zdrowotną, w ramach której PZU w przypadku choroby lub konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zorganizuje świadczenia medyczne i pokryje ich koszty.

– Z oferty banku mogą skorzystać osoby do 65. roku życia – przedsiębiorcy, członkowie ich rodzin, pracownicy firmy i ich bliscy oraz ich dzieci do 18. roku życia. Ubezpieczenie umożliwia też dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.