Każdy klient firmowy po wejściu w Moje produkty na profilu firmowym otrzyma informację o możliwości obsługi kart w aplikacji IKO. Firmowe karty wyświetlane są teraz w IKO w ten sam sposób jak karty klientów indywidualnych. W aplikacji widoczny jest ich wizerunek, historia operacji oraz szczegóły samej karty.

Nowości dla przedsiębiorców w aplikacji IKO

Dostępna lista kart firmowych w IKO jest pokazywana w zależności od uprawnień klientów w firmie. Użytkownicy kart firmowych będą widzieć tylko swoje karty, natomiast osoby z odpowiednimi uprawnieniami właścicielskimi będą widzieć wszystkie karty firmowe – czytamy w komunikacie PKO BP.

W najnowszej wersji aplikacji IKO klienci firmowi, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, a także są użytkownikami kart mogą teraz:

  • aktywować kartę,
  • nadać PIN,
  • zastrzec kartę,
  • czasowo ją zablokować,
  • podpiąć konto walutowe pod rachunek w PLN,
  • dostawać powiadomienia o transakcjach na karcie.

Dodatkowo użytkownicy kart kredytowych będą mogli w IKO spłacić zadłużenie na karcie.

Wszystkie nowe funkcje w IKO są dostępne na urządzeniach z systemem Android i iOS.